Ashley ZhongFinancial Services Managerazhong@pfaffaudi.comExt: 311

Steven ZhangAudi Brand Specialist szhang@pfaffaudi.comExt: 320

Jennifer SongAudi Brand Specialist jsong@pfaffaudi.comExt: 231WeChat ID: Jennifer_pink

Cecilia LiAudi Brand Specialist cli@pfaffaudi.com416-823-6106WeChat ID: xixileea
Kevin WeiAudi Brand Specialistkwei@pfaffaudi.comExt: 227WeChat ID: wm4EVer_

Stefan WangAudi Brand Specialist swang@pfaffaudi.com416-518-5971WeChat ID: sxwchong

Sharon ChengService Consultant scheng@pfaffaudi.comExt: 298WeChat ID: sharonkayne11

Joe WongService Consultant jwong@pfaffaudi.comExt: 264
sc_button_1sc_button_2sc_button_3sc_button_4sc_button_5